Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Quảng cáo là một phần của hoạt động kinh doanh, góp phần thúc đẩy và mở rộng thị phần của mỗi doanh nghiệp, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được các quy định về luật quảng cáo. Bài viết sau xin đưa ra một vài thông tin liên quan đến quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

1. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau:
a) Quyết định hình thức và ph­ương thức kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
b) Đ­ược người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo;
c) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng quy hoạch quảng cáo của địa phương và được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời;
d) Yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo.
2. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau:
a) Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;
b) Kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;
d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáohoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
3.Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn