Yếu tố nước ngoài

khai-niem-va-dac-diem-thuong-mai-song-song Khái niệm của thương mại song song

Thương mại song song là việc kinh doanh những hàng hóa chính hiệu (tiếng Anh là “genuine goods”) đã được chính chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chủ thể khác được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đưa ra thị trường nước ngoài. Việc kinh doanh này diễn ra song...

Licence ( li- xăng) là gì? Những điều cần biết về Licence / Các văn bản pháp lý quy định về Licence? Nội dung cơ bản của hợp đồng Licence? / Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence? /

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?