Tag Archives: sửa đổi bổ sung hộ chiếu

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu mới nhất 2019

Thu-tuc-sua-doi-bo-sung-ho-chieu

Trong một số trường hợp nhất định, hộ chiếu của bạn có thể có những sai sót về thông tin nhân thân cơ bản hoặc số hộ chiếu. Điều bạn cần phải làm là thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu để tránh được những rủi ro trong quá trình xuất