19006672

Doanh nghiệp

tang-luong-toi-thieu-vung Công khai tài chính doanh nghiệp để bảo vệ quyền được chia cổ tức 

Công khai tài chính là một yêu cầu của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phân. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy là để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho Nhà nước, các tổ chức, cá nhân nói chung và các cổ

Bảo vệ quyền ưu tiên mua cổ phần khi công ty phát hành cổ phần mới 

doanh-nghiep

Quyền ưu tiên mua cổ phần khi công ty phát hành cổ phần mới là gì ? Những ai được quyền ưu tiên mua cổ phần khi mà công...

Tờ khai đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

hoa don

Mẫu tờ khai đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

hoa don dien tu

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng...

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

hoa-don-dien-tu

Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau: a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh...

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các trường hợp sau

thue dien tu

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh...

Các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020

hoa don dien tu

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018). Theo đó, các...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

ho kinh doanh

Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy thì hộ kinh doanh cần làm những gì để...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

dangkydoanhnghiep

Nếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất hoặc bị hư hỏng thì làm cách nào để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

doanh-nghiep

Các trường hợp nào doanh nghiệp không thực hiện viêc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được? 1. Doanh nghiệp không được thực hiện việc...

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì