9 việc cần làm sau khi thành lập Doanh nghiệp

9 CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Đối với các công ty mới thành lập, sau khi nhận được giấy phép...

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA...

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Kính gửi: (Cơ quan...

Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- TỜ KHAI Đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn...

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh...

Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ...

Cơ quan thuế ngừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau: a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ,...

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử...

Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ...

Các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử từ...

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (bắt đầu có hiệu lực kể từ...

Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao...

Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động...

  Người lao động chuẩn bị các hồ sơ theo quy định của nghị định 11/2016/NĐ-CP. Việc cấp giấy phép lao động được thực hiện...

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động (Phần 2)

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy...

Điều kiện được cấp giấy phép lao động (Phần 1)

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy...

Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng đại lý trái luật

Pháp luật Thương mại quy định về "giá trị của khoản bồi thường" trong trường hợp này như sau: “Giá trị của khoản bồi thường...

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm...

Khoản 3 điều 177 quy định: “Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì...

Điều kiện để chấm dứt thời hạn đại lý

Để chấm dứt một thời hạn đại lý, các bên phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Nếu không thỏa mãn những điều...

Trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết yêu cầu phản...

Thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn được thực hiện theo quy định của BLTTDS  về thủ tục khởi kiện của nguyên...

Điều kiện để đưa ra yêu cầu phản tố trong tố...

Yêu cầu phản tố của bị đơn chỉ được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây theo quy định tại...

Đưa ra yêu cầu phản tố khi nào?

  Để được Tòa án thụ lý, giải quyết trong cùng vụ án thì phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có...

Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài theo quy...

Doanh nghiệp muốn đựơc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm thù phải tiến hành đăng ký mã số mã vach tại Viện...

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch theo pháp luật...

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

Thế nào là “Quyền phản tố” của đương sự trong Bộ...

Sau khi nhận và thụ lý đơn khởi kiện của nguyên đơn, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải gửi thông...