Doanh nghiệp

von Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi vốn đầu tư tăng hoặc giảm thì phải thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký, vậy thủ tuc này được thực hiện như nào và bao gồm những nội dung gì? Bài viết sau

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp theo quy định của pháp luật

doanhnghiep

Công ty muốn thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp nhưng không rõ về trình tự thủ tục đăng ký như nào. Bài viết...

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

doanh-nghiep

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:...

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

doi dia chi

Doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh thành công và hoạt động được một thời gian, nếu doanh nghiệp muốn đổi địa chỉ của trụ sở chính để...

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập

doanhnghiep

Doanh nghiệp khi đi đăng ký kinh doanh đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập  cần chuẩn...

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

doanh-nghiep

Doanh nghiệp khi đi đăng ký kinh doanh cần chuẩn bị những tài liệu gì? Bài viết sau xin đưa ra một số thông tin theo quy định của...

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

doanh-nghiep

Tên doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh, để tránh vào các trường hợp vi phạm bài viết...

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký như nào và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết đăng ký doanh nghiêp

doanhnghiep

Trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp không thể tự mình trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể ủy quyền...

Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh

ma so

Quy định về mã số liên quan đến doanh nghiệp là một trong những quy định quan trọng mà doanh nghiệp cần biết để chuẩn bị cho việc đăng...

Quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh

kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh 1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang...

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì
ẤN GỌI MIỄN PHÍ