Có những loại nhãn hiệu nào được pháp luật bảo hộ?

Ngoài các nhãn hiệu cho phép xác định nguồn gốc sản xuất hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa/dịch vụ, được gọi chung...

Xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu

Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thường bị giới hạn trong: Phạm vi quốc...

Thời gian đăng ký nhãn hiệu bao lâu?

Thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Do đặc thù về thủ tục hành chính và quyền...

Nếu không được sử dụng, nhãn hiệu đã đăng ký có...

Hiện nay, các doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi sử dụng các nhãn hiệu đó trên thị trường...

Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ các đối...

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật đảm bảo độc quyền khai thác nhằm mục đích thương mại trong...

Phải tiến hành thủ tục gì để xác lập quyền đối...

Các đối tượng sở hữu công nghiệp ngay khi sáng tạo, hình thành phải tiến hành đăng ký bảo hộ theo trình tự sau: 1.Nộp...

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền...

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản đối với tác phẩm do mình sáng tạo. 1. Quyền nhân thân gồm...

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất hoặc bị hư hỏng thì làm cách nào để được cấp lại giấy chứng...

Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội...

Các trường hợp nào doanh nghiệp không thực hiện viêc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được? 1. Doanh nghiệp không...

Những người nào được coi là chủ sở hữu tác phẩm?

Theo quy định tại các điều từ Điều 36 đến Điều 42 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 thì...

Những người nào được coi là tác giả của tác phẩm?

Những người tạo ra sản phẩm bằng cách đạo nhái, sao chép tác phẩm của người khác có được coi là tác giả không?...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại Tp.Đà Nẵng thì phải thông báo về...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại tp Hồ Chí Minh thì phải thông...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại Hà Nội thì phải thông báo về...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập...

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty  thì phải thông báo về việc thay đổi...

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp...

Doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi vốn đầu tư tăng hoặc giảm thì phải thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư...

Các hành vi xâm phạm tới quyền tác giả biểu hiện...

Câu hỏi:  Tôi thích âm nhạc nên thỉnh thoảng ngẫu hứng tôi có sáng tác ca khúc. Các bài hát của tôi sáng tác không...

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm...

Quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức...

Có bắt buộc phải đăng ký bản quyền tác giả mới...

Hỏi: Luật sư vui lòng cho tôi hỏi, tôi là sinh viên đang đi học, thời gian qua tôi có sáng tác ra một...

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ...

Công ty muốn thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp nhưng không rõ về trình tự thủ tục đăng...