19006672

Đất đai

hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-viet-tay Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

Cách đây 1 năm tôi có mua đất của bà Nguyễn Thị A, hợp đồng mua bán được viết giấy tay nhưng không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên đến năm nay người bán trốn tránh không giao đất cũng không trả lại tiền cho tôi. Tôi muốn hỏi về

VẤN ĐỀ VỀ ĐỀN BÙ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

vấn-đề-về-đền-bù-đất-nông-nghiệp

Việc thu hồi đất nông nghiệp đang diễn ra ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn để xây dựng trường học, cầu đường hay các cơ sở...

GIẤY ỦY QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang ngày càng tăng ở Việt Nam cho nên việc ủy quyền sử dụng đất từ cá nhân này sang cá nhân...

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Bien-ban-hop-cong-ty

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất (hay còn gọi là hợp đồng mua bán đất) là một trong những thủ tục quan trọng để hoàn thành việc chuyển...

TƯ VẤN VỀ MUA BÁN ĐẤT ĐAI

Đất đai (cụ thể ở đây là quyền sử dụng đất) là tài sản vô cùng quan trọng gắn liền với mỗi cá nhân. Tuy nhiên, khi mua bán,...

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

hop-dong-dat-coc-mua-ban-nha-dat

Hợp đồng đặt cọc là loại hợp đồng phổ biến trong việc mua bán đất đai và các bên ký kết hợp đồng đặt cọc là để đảm bảo...

CÁC LOẠI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

vấn-đề-về-đền-bù-đất-nông-nghiệp

Kế thừa và phát triển Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 đã phân loại rõ các loại đất theo mục đích sử dụng đất bao gồm nhóm...

VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐAI

Kế thừa các quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất đai của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 đã quy...

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, một trong những hình thức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ là xử phạt vi phạm...

Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề...