Đất đai

thu-tuc-chuyen-nhuong-von-gop Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

Cách đây 1 năm tôi có mua đất của bà Nguyễn Thị A, hợp đồng mua bán được viết giấy tay nhưng không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên đến năm nay người bán trốn tránh không giao đất cũng không trả lại tiền cho tôi. Tôi muốn hỏi về

Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp

vấn-đề-về-đền-bù-đất-nông-nghiệp

Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp. Việc thu hồi đất nông nghiệp đang diễn ra ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn để xây dựng...

Đất phi nông nghiệp là gì? / Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp / Mức xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích /

Giấy uỷ quyền sử dụng đất

chia tai san thua ke

Giấy uỷ quyền sử dụng đất là gì? Khi nào cần sử dụng đến giấy uỷ quyền sử dụng đất và nội dung cần có của giấy uỷ quyền...

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng đất tại Việt Nam

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là chuyển giao đất đai và quyền sử dụng đó cho người con cái hoặc người mua. Hợp đồng chuyển nhượng là một...

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật / Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất ? / Lưu ý khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất / Các căn cứ để xác định loại đất /

Tư vấn về mua bán đất đai

Những hiểu biết về giao đất mà không thu tiền sử dụng đất

Tư vấn về mua bán đất đai. Đất đai (cụ thể ở đây là quyền sử dụng đất) là tài sản vô cùng quan trọng gắn liền với mỗi...

Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không? / Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất / Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất /

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

hop-dong-dat-coc-mua-ban-nha-dat

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là loại hợp đồng phổ biến trong việc mua bán đất đai và các bên ký kết hợp đồng đặt cọc...

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất / Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất /

Các loại đất theo quy định của pháp luật Việt Nam

luat_dat_dai

Kế thừa và phát triển Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 đã phân loại rõ các loại đất theo mục đích sử dụng đất bao gồm nhóm...

Vấn đề bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đai

Kế thừa các quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất đai của Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 đã quy...

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

hiệu lực nhãn hiệu

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, một trong những hình thức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ là xử phạt vi phạm...

Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề...