Đất đai

Tham-quyen-cho-thue-dat-thuoc-co-quan-naoTham-quyen-cho-thue-dat-thuoc-co-quan-nao Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

Việc đấu giá quyền sử dụng đất là rất quan trọng vì giá trị cũng như ý nghĩa của tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về đấu giá quyền sử dụng đất.  Hiện nay, việc đấu giá quyền sử dụng đất bắt buộc phải

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất / Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất /

Các căn cứ để xác định loại đất

luat_dat_dai

Làm cách nào để xác định được loại đất , các căn cứ để xác định loại đất. Căn cứ theo luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP...

Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất /

Thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo luật đất đai 2014

thoi-han-su-dung-dat

Thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Xin chào Luật sư, luật sư cho em hỏi quy định pháp luật Đất đai 2014 về thời...

Các bảo đảm của nhà nước đối với người sử dụng đất / Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất? /

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

khong-cap-giay-chung-nhan-su-dung-dat.jpg

Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều...

Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / Chủ thể sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 /

Thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào?

thoi-han-su-dung-dat

Thời hạn sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được quy định như thế nào? Khi nào thì phải trả lại đất cho nhà nước vì hết...

Các bảo đảm của nhà nước đối với người sử dụng đất / Các công ty luật ở Sài Gòn / Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi /

Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào ? Quy định của pháp luật về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất /

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không?

thu-tuc-chuyen-nhuong-von-gop

Cách đây 1 năm tôi có mua đất của bà Nguyễn Thị A, hợp đồng mua bán được viết giấy tay nhưng không có xác nhận của cơ quan...

Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp

vấn-đề-về-đền-bù-đất-nông-nghiệp

Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp. Việc thu hồi đất nông nghiệp đang diễn ra ngày càng phổ biến ở các thành phố lớn để xây dựng...

Đất phi nông nghiệp là gì? / Vấn đề về đền bù đất nông nghiệp / Mức xử phạt hành vi sử dụng đất sai mục đích /

Giấy uỷ quyền sử dụng đất

chia tai san thua ke

Giấy uỷ quyền sử dụng đất là gì? Khi nào cần sử dụng đến giấy uỷ quyền sử dụng đất và nội dung cần có của giấy uỷ quyền...