Đất đai

Dieu kien-boi-thuong-dat Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất có diện tích chênh lệch giữa giấy tờ và thực tế.

Câu hỏi được gửi về cho chúng tôi: “Chào luật sư. Em muốn luật sư tư vấn giúp em: Hiện tại gia đình em đang bị thu hồi đất nhưng diện tích đất thực tế nhà em sử dụng lại không giống với diện tích đất thực tế. Vậy trong trường hợp này em sẽ