Ngân hàng

phat-hanh-tien-là-gi-chu-the-nao-co-quyen-nguyen-tac-la-gi Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?

Phát hành tiền được hiểu là việc ngân hàng Nhà nước đưa thêm một lượng tiền nhất định vào lưu thông để cân bằng với lượng hàng hóa (hay là bình ổn giá) và trong một số trường hợp để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Chính phủ (tạm ứng cho ngân sách).

Giải thể tổ chức tín dụng là gì? Các trường hợp tổ chức tín dụng được giải thể

giai-the-cong-ty-co-phan

Giải thể tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân...

Đại diện sở hữu trí tuệ / Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng / Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi /

Thanh tra ngân hàng là gì? Mục đích, đối tượng, nội dung hoạt động của thanh tra ngân hàng?

thanh-tra-ngan-hang-la-gi-muc-dich-doi-tuong-noi-dung-hoat-dong-cua-thanh-tra-ngan-hang

Thanh tra là một khâu trong chu trình quản lí nhà nước, là yếu tố cấu thành hoạt động của nhà nước, là phương thức và nội dung quan...

Đại diện sở hữu trí tuệ /  Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện / 05 bước xây dựng thương hiệu không thể bỏ qua /

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng không? Tại sao?

Tái cấp vốn là gì? Đặc điểm của hoạt động tái cấp vốn?

Thế nào là nghiệp vụ thị trường mở? Vì sao ngân hàng trung ương phải thực hiện nghiệp vụ thị trường mở để điều hành chính sách tiền tệ quốc gia?

Thế nào là thị trường mở. Ưu điểm của công cụ thị trường mở trong chính sách tiền tệ quốc gia

Dự trữ bắt buộc là gì ? Nội dung chế độ dự trữ bắt buộc đối với các Tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào ?

du-tru-bat-buoc-la-gi-noi-dung-che-dngo-du-tru-bat-buoc-doi-voi-cac-to-chuc-tin-dung-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao

Dự trữ bắt buộc là số tiền mà các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì trên tài khoản thanh toán tại Ngân hàng...

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? /  Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện / (Phần 2) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất /

Các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng

cac-hinh-thuc-cho-vay-của-to-chuc-tin-dung

Các hình thức cho vay của tổ chức tín dụng khá đa dạng. Trên thực tế, có nhiều tiêu chí để phân biệt các hình thức cho vay của...

Các loại dự án đầu tư ra nước ngoài / Cơ quan nào có quyền xác nhận và thụ lý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài? / Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng /