Hợp đồng

Phat Vi Pham Hop Dong Theo Quy Dinh Cua Phap Luat Viet Nam Phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam

Phạt vi phạm hợp đồng là một chế tài trách nhiệm dựa trên thỏa thuận của các bên trong hợp đồng với mục đích ngăn cản sự vi phạm hợp đồng và bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm. Pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể về chế tài này như

Chủ thể giao kết hợp đồng lao động / Bồi thường hợp đồng lao động khi nghỉ việc / Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng đại lý trái luật /

Hợp đồng theo mẫu được quy định như nào theo pháp luật

Hop Dong Theo Mau

Hợp đồng theo mẫu là khái niệm thường được sử dụng trong các giao dịch dân sự. Tuy vậy, việc hiểu rõ khái niệm này là cần thiết để...

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung khác nhau như nào? / Thế nào là hợp đồng theo mẫu? / Chấm dứt hợp đồng lao động vì thay đổi địa điểm làm việc? /

Phân biệt căn cứ xác lập quyền dân sự theo hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương

Nghĩa vụ bảo mật thông tin giai đoạn tiền hợp đồng

Bao Mat Thong Tin

Giai đoạn tiền hợp đồng là gì? Pháp luật Việt Nam quy định như nào về nghĩa vụ bảo mật thông tin giai đoạn tiền hợp đồng? Giai đoạn...

Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng đại lý trái luật / Khái niệm hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Hợp đồng lao động vô hiệu / Các trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu /

Vào cửa hàng mua sắm, bị mất xe thì ai phải chịu trách nhiệm?

Đã trả tiền mua đất nhưng bị lật lọng vì không có văn bản mua bán thì phải làm thế nào?

Bị lừa ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải làm thế nào?

Giao Dich Dan Su Vo Hieu Do Lua Doi

Pháp luật bảo vệ người bị lừa ký giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất như nào? Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe doạ,...

Khi nào thì giao dịch dân sự vô hiệu? / Khái quát về giao dịch dân sự / Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự /

Khi nào thì giao dịch dân sự vô hiệu?

Giao Dich Dan Su Vo Hieu

Giao dịch dân sự bị vô hiệu khi rơi vào những trường hợp nào? Bộ luật Dân sự 2015 quy định như nào về giao dịch dân sự vô...

Khái quát về giao dịch dân sự / Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự /

Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung khác nhau như nào?

Hop Dong Theo Mau Va Dieu Kien Giao Dich Chung

Hợp đồng được xác lập dựa trên cơ sở thoả thuận được xem là kết quả của sự thống nhất ý chí tự nguyện của các bên. Nó là...

Thế nào là hợp đồng theo mẫu? / Điều kiện giao dịch chung là gì? / Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng đại lý trái luật / Chủ thể giao kết hợp đồng lao động / Các trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu /

Điều kiện giao dịch chung là gì?

Dieu Kien Giao Dich Chung

Điều kiện giao dịch chung được hiểu là những điều khoản soạn sẵn do một chủ thể soạn sẵn để sử dụng nhiều lần. Định nghĩa về Điều kiện...

Thế nào là hợp đồng theo mẫu? / Khái niệm hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Các loại hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật / Các hình thức hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật /