19006672

Lao động

Các trường hợp không phải xin giấy phép lao động

Theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động

Trình tự cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

  Người lao động chuẩn bị các hồ sơ theo quy định của nghị định 11/2016/NĐ-CP. Việc cấp giấy phép lao động được thực hiện theo trình tự gồm...

Điều kiện để được cấp giấy phép lao động (Phần 2)

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép lao động. Theo quy...

Điều kiện được cấp giấy phép lao động (Phần 1)

Người lao động nước ngoài muốn vào làm việc ở Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định mới được cấp giấy phép lao động. Theo quy...

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

tam-hoan-thuc-hien-hop-dong-lao-dong

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động được quy định tại Bộ luật lao động...

Đăng ký nội quy lao động được thực hiện như thế nào?

thu-tuc-dang-ky-noi-quy-lao-dong

Khoản 9 Điều 28 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định rõ: Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao...

Thủ tục ban hành nội quy lao động

ban-hanh-noi-quy-lao-dong

Để ngăn ngừa sự lạm quyền của người sử dụng lao động làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, pháp luật lao...

Nội dung cơ bản của nội quy lao động

quy-dinh-ve-noi-quy-lao-dong

Để tránh trường hợp vì mục đích lợi nhuận của mình mà người sử dụng lao động lạm quyền, đặt ra các quy định quá khắt khe đối với...

Quy định về nội quy lao động theo pháp luật hiện hành

noi-quy-lao-dong

Về thẩm quyền và phạm vi ban hành nội quy lao động Khoản 1 Điều 119 BLLĐ 2012 quy định: “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người...

Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2018

luong-toi-thieu-vung

1. Lương tối thiểu vùng là gì? Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận...