Vấn đề hình sự

bao-ve-nguoi-to-cao-tham-nhung-theo-luat-phong-chong-tham-nhung Bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của Luật PCTN

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng theo quy định của luật Phòng chống tham nhũng như thế nào ? Người tố cáo tham nhũng được pháp luật bảo vệ bằng những hình thức nào ? Tham nhũng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Tình trạng trẻ hóa tội phạm

năng lực trách nhiệm hình sự

Xã hội ngày càng phát triển, trẻ em được tiếp xúc với công nghệ từ rất sớm. Mạng xã hội như facebook, youtube hay các phần mềm game online....

Tử hình: nên giữ hay bỏ

tu-hinh-giu-hay-bo

Tử hình là phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử loài người, đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước, tại thời điểm mà các bộ lạc thị tộc...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ