19006672

Doanh nghiệp trong nước

tang-luong-toi-thieu-vung Công khai tài chính doanh nghiệp để bảo vệ quyền được chia cổ tức 

Công khai tài chính là một yêu cầu của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phân. Sở dĩ pháp luật quy định như vậy là để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho Nhà nước, các tổ chức, cá nhân nói chung và các cổ

Bảo vệ quyền ưu tiên mua cổ phần khi công ty phát hành cổ phần mới 

doanh-nghiep

Quyền ưu tiên mua cổ phần khi công ty phát hành cổ phần mới là gì ? Những ai được quyền ưu tiên mua cổ phần khi mà công...

Các vấn đề về cổ phần và trái phiếu trong công ty cổ phần

Xin hỏi hiện nay trong vấn đề về cổ phần và trái phiếu trong công ty cổ phần có những gì cần lưu ý ? Luật pháp quy định...

Quyền của Cổ đông phổ thông

Meetingquyen-co-dong-pho-thong

Quyền của Cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ thông có quyền gì trong công ty cổ phần, quyền của cổ đông phổ thông có nhiều điểm khác biệt...

Điều lệ trường mầm non

dieu-le-trương-mam-non

Điều lệ trường mầm non được ban hành kèm theo Quyết định số 04/VBHN-BGĐT của Bộ giáo dục ngày 24 tháng 12 năm 2105. Trong đó điều lệ trường...

Mẫu biên bản họp công ty công ty cổ phần

bien-ban-hop-cong-ty-co-phan

Mẫu biên bản họp công ty công ty cổ phần. Tại cuộc họp công ty cổ phần thì cần lưu lại biên bản họp như thế nào? Mẫu biên...

Luật sư tư vấn doanh nghiệp

Luat-su-tu-van-doanh-nghiep

Lĩnh vực doanh nghiệp bao quát rất nhiều vấn đề, bao gồm các công việc liên quan đến tổ chức bộ máy công ty, hoạt động kinh doanh sản...

Biên bản họp công ty

Bien-ban-hop-cong-ty

Trong các cuộc họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; họp hội đồng thành viên đối với công ty trách...

Giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp

giay-phep-kinh-doanh

Để được hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xin giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp. Đặc biệt, đối với...

Đặt tên doanh nghiệp

ten_doanh_nghiep

Để thành lập một doanh nghiệp, thì cái tên của doanh nghiệp là không thể thiếu. Tuy nhiên không phải cái tên nào cũng được phép đặt cho doanh...