Tag Archives: mới nhất

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh mới nhất năm 2021

Phan Biet Dntn Va Ho Kinh Doanh

Luật doanh nghiệp 2021 quy định như nào về doanh nghiệp tư nhân? Sự khác biệt giữa doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Định nghĩa – Theo Điều 188, Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh năm 2021

Ho Kinh Doanh

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh mới nhất năm 2021. Nộp ở đâu? Hồ sơ cần những gì? Trình tự giải quyết hồ sơ. Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh? Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chủ hộ kinh doanh là – cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân: là công dân

Thủ tục bổ sung tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp

thu-tuc-bo-sung-tai-khoan-ngan-hang

Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư là khi doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã có 1 tài khoản ngân hàng và muốn mở thêm tài khoản ngân hàng mới. Việc thực hiện thủ tục này phải tuân theo một quy trình nhất định. Chúng