Doanh nghiệp nước ngoài

Hop Phap Hoa Lanh Su Quy định về hợp pháp hoá lãnh sự theo pháp luật Việt Nam

Để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Vậy có những trường hợp nào được miễn hợp pháp hoá lãnh sự? Trình tự, thủ tục hợp pháp hoá như nào?… Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính

Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư / Cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài / Cơ quan nào có quyền xác nhận và thụ lý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài? /

Những lưu ý về Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Những lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi thuê đất làm dự án

Nguyên tắc đối xử công bằng và thỏa đáng (FET) trong đầu tư quốc tế

Các loại hình doanh nghiệp ở Hoa Kỳ

Cac Loai Hinh Doanh Nghiep O Hoa Ky

Doanh nghiệp muốn kinh doanh ở Hoa Kỳ, câu hỏi đặt ra là xác định loại hình nào phù hợp. Theo luật định, các loại hình doanh nghiệp áp...

Các hình thức kinh doanh giúp vươn doanh nghiệp ra ngoài thế giới / Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhà nước /

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài

Bien-ban-hop-cong-ty

Ngoài những dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện...

Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư

Khi có sai xót hay có mong muốn thay đổi về nội dung dự án đầu tư nước ngoài để phù hợp và thuận tiện cho công việc của...

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập...

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

Bien-ban-hop-cong-ty

Luật Đầu tư 2014 đã thay đổi với nhiều điểm mới nổi bật so với quy định của Luật Đầu tư 2005, mở rộng cơ hội cho các nhà...