Giao dịch dân sự

Mua-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai Mua xe cho người nước ngoài

Do nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam mà nhiều người nước ngoài muốn mua xe tại Việt Nam. Việc mua xe cho người nước ngoài, đăng ký xe dưới tên người nước ngoài phải thực hiện theo quy định pháp luật. 1. Điều kiện để người nước ngoài mua

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng / Khái quát về giao dịch dân sự / Người chưa thành niên có thể tự mua xe máy phục vụ đi lại không? / Quyền lợi của người khuyết tật trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ? /

Mua lại nhà xưởng

Mua-lai-nha-xuong

Hiện nay nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư để thực hiện hoạt động sản xuất sản phẩm, hàng hoá. Tuy nhiên đầu tư máy móc,...

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Không phải mọi giao dịch dân sự nào cũng được thực hiện thành công.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là một điều kiện tiên quyết...

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng / Các trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu / Các trường hợp hạn chế năng lực hành vi dân sự /

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng

nhung-bat-cap-cua-phap-luat-khi-ben-dai-ly-cham-dut-hop-dong

Khoản 3 điều 177 quy định: “Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không...

Khái quát về giao dịch dân sự

Bien-ban-hop-cong-ty

Hàng ngày, chúng ta tham gia rất nhiều giao dịch khác nhau để phục vụ cho đời sống sinh hoạt, có một khái niệm rất phổ biến: “Giao dịch...

Sở hữu chung

Theo quy định của pháp luật thì sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Có nghĩa là nhiều người cùng là chủ...

Nghĩa vụ dân sự