Tag Archives: hop dong vo hieu

Đã trả tiền mua đất nhưng bị lật lọng vì không có văn bản mua bán thì phải làm thế nào?

Hai Phan Ba Nghia Vu Hop Dong

Mua bán quyền sử dụng đất không có văn bản đến khi bị lật lọng thì phải làm sao? Pháp luật quy định như nào về giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức? Tình huống: Chào luật sư! Mong luật sư tư vấn cho tôi vấn

Hợp đồng lao động vô hiệu

Hop Dong Lao Dong Vo Hieu

Hợp đồng lao động bị vô hiệu khi nào? Hợp đồng lao động có ý nghĩa quan trọng. Nó xác định quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Như vậy ta cần hiểu sao cho đúng 1. Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? – Hợp đồng