Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Để giao dịch dân sự được thực hiện thành công, cần tuân thủ theo những điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

  1.Khái niệm giao dịch dân sự

    Tại điều 116 Bộ luật dân sự 2015 quy định:Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng là sự thỏa thuận,thống nhất ý chí của các bên, theo đó làm phát sinh,thay đổi,chấm dứt quyền,nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng. Căn cứ vào quy định này và theo logic thì mọi hợp đồng đều là giao dịch dân sự nhưng không phải mọi giao dịch là hợp đồng. Bởi vì nếu giao dịch của hai bên là hợp đồng, còn hành vi pháp lý đơn phương thể hiện ý chí của một chủ thể, do vậy hành vi pháp lý đơn phương không là hợp đồng như cá nhân thể hiện ý chí trong việc lập di chúc để lại tài sản cho người thừa kế được chỉ định theo ý chí của mình.

    Nhưng không phải mọi hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự. Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự là hành vi được tiến hành nhằm phát sinh một quyền hay nghĩa vụ dân sự của chủ thể được xác định. Còn hành vi pháp lý đơn phương được tiến hành không nhằm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự ở chủ thể được xác định thì hành vi đơn phương này không phải là giao dịch dân sự. Ví dụ chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu với tài sản.

2.Điều kiện giao dịch dân sự

 Giao dịch dân sự với hình thức là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý nhằm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự do đó cũng giống với các hợp đồng và hành vi pháp lý khác, giao dịch dân sự cần có những điều kiện cơ bản bản để có hiệu lực. Theo Điều 117 BLDS năm 2015 quy định về Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự như sau:

“Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn