Tag Archives: bộ luật dân sự

Hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

Hàng thừa kế là một trong những nội dung, căn cứ quan trọng để phân chia di sản thừa kế theo pháp luật. Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về  Người thừa kế theo pháp luật như sau: Hàng thừa kế thứ nhất: Quan hệ thừa kế giữa vợ với chồng:Vợ, chồng sẽ được

Khái quát về giao dịch dân sự

Bien-ban-hop-cong-ty

Hàng ngày, chúng ta tham gia rất nhiều giao dịch khác nhau để phục vụ cho đời sống sinh hoạt, có một khái niệm rất phổ biến: “Giao dịch dân sự”. Vậy có phải ai cũng hiểu rõ về loại giao dịch này? Điều 116 Bộ luật Dân sự năm 2015 định nghĩa  Giao dịch