Tư pháp quốc tế

Có rất nhiều định nghĩa rộng và hẹp về khái niệm “Tư pháp quốc tế”. Tuy nhiên, một cách dễ hiểu, Tư pháp quốc tế là một ngành luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 

  1. Khái niệm:

Tư pháp quốc tế là ngành luật điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, tức là trong quan hệ đó có ít nhất một bên tham gia là cơ quan, cá nhân, tổ chức là người nước ngoài, cá nhân người Việt nam định cư tại nước ngoài hoặc các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là cá nhân, tổ chức người Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, chấm dứt, thay đổi quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài; phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó tại nước ngoài.

Các yếu tố nước ngoài của một quan hệ:

  • Chủ thể: Cá nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài người Việt Nam định cư tại nước ngoài
  • Khách thể của quan hệ đó ở nước ngoài
  • Sự kiện pháp lý là căn cứ xác lập, thay đổi, chấm dứt các quan hệ xảy ra ở nước ngoài

Ví dụ:

Hai công dân Việt Nam kết hôn tại nước Mỹ => phát sinh quan hệ pháp lý do Tư pháp quốc tế điều chỉnh.

     2. Các phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế:

  • Phương pháp thực chất: là phương pháp sử dụng các quy phạm thực chất để điều chỉnh quan hệ Tư pháp quốc tế

Quy phạm thực chất là quy phạm định sẵn các quyền, nghĩa vụ, biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia quan hệ Tư pháp quốc tế, các cơ quan có thẩm quyền căn cứ ngay vào quy phạm để xác định được vấn đề mà họ đang quan tâm mà không cần phải thông qua một khâu trung gian nào. 

Ưu điểm: điều chỉnh nhanh chóng, các vấn đề cần quan tâm được xác định ngay, các chủ thể của quan hệ và các cơ quan có thẩm quyền khi gây tranh chấp sẽ tiết kiệm được thời gian tìm hiểu pháp luật nước ngoài, vô cùng phức tạp.

Nhược điểm: số lượng ít, không đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh các quan hệ.

  • Phương pháp xung đột: là phương pháp sử dụng quy phạm xung đột nhằm xác định hệ thống pháp luật nước nào sẽ được áp dụng trong việc điều chỉnh quan hệ Tư pháp quốc tế cụ thể.

Quy phạm xung đột: không quy định sẵn các quyền, nghĩa vụ các biện pháp chế tài đối với các chủ thể tham gia Tư pháp quốc tế mà nó chỉ có vai trò xác định hệ thống pháp luật nước nào sẽ được áp dụng.

Ưu điểm: xây dựng đơn giản dễ dàng vì dễ hài hòa được lợi ích của các quốc gia, có tính bao quát và toàn diện hơn. 

Nhược điểm: không giải quyết cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên mà chỉ làm trung gian dẫn chiếu đến một hệ thống pháp luật của một nước khác để điều chỉnh quan hệ đó.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?
theo-quy-dinh-co-mot-so-han-che-doi-voi-quyen-shtt-duoc-licence

Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence:+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được Licence;+ Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể không được cấp Licence cho tổ chức...

Các văn bản pháp lý quy định về Licence? Nội dung cơ bản của hợp đồng Licence?
Hết quyền Sở hữu trí tuệ? Nhập khẩu song song?
Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
Khác nhau cơ bản giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng
phong-cong-chung-va-van-phong-cong-chung-phan-biet-chi-tiet

Hiện nay, dịch vụ công chứng đã trở nên gần gũi và phổ biến hơn người dân. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người không phân biệt được giữa Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Quyền hạn có khác nhau hay không? Hãy đọc bài viết này để...

Tư vấn luật tại Phú Thọ
Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại
Quy định về thuế và phí khi chuyển quyền sử dụng đất
quy-dinh-ve-thue-va-phi-khi-chuyen-quyen-su-dung-dat

...tiến hành tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được ghi nhận trước pháp luật một cách đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra, việc chuyển nhượng này cũng sẽ phát sinh một khoản thu nhập đối với bên đi chuyển nhượng. Do đó, bài viết sẽ cũng...

Phát hành tiền là gì? Chủ thể nào có quyền phát hành tiền? Các kênh, nguyên tắc?
Đăng ký hộ tịch là gì?
Địa điểm và thời hạn chứng thực theo quy định của pháp luật
dia-diem-thoi-gian-chung-thuc-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Điều 10 19/07/2018 Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 19/07/2018 Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau? 19/07/2018 Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào? Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về địa điểm chứng thực...

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng
Cho tôi hỏi, công chứng và chứng thực có gì khác nhau?
Phòng công chứng và văn phòng công chứng khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]
huong dan lam to khai dang ky

Video hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu, làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Khi làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu cần lưu ý 13/03/2019 Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO] ★ Mẫu...

Hướng dẫn tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu [VIDEO]