19006672

Lao động

quy-dinh-ve-chinh-sach-doi-voi-lao-dong-nu Quy định mới về chính sách đối với lao động nữ theo Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 Nghị định Số 85/2015/NĐ-CP có hiệu lực, quy định một số chính sách đối với lao động nữ. Cụ thể: Cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ. Theo Điều 6 Nghị Định Số 85/2015/NĐ-CP về cải thiện điều kiện lao động đối với

Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với người lao động

nguyen-tac-xu-ly-ky-luat-lao-dong

Về nguyên tắc xử lý kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động phải chú ý đến tuân theo nội dung quy định tại Điều 123 Bộ Luật...

Quy định pháp luật về tiền lương

tien-luong-theo-quy-dinh-bo-luat-lao-dong

Quy định về tiền lương là một vấn đề không chỉ được người lao động quan tâm mà cả những người sử dụng lao động, đặc biệt là những...

Quy định về hình thức xử lý kỷ luật sa thải người lao động

sa-thai-nguoi-lao-dong-theo-quy-dinh-cua-phap-luat

Trong luật lao động có ghi các trường hợp có thể sa thải NLĐ, ví dụ hành vi trộm cắp tài sản. Nhưng trong nội quy lao động của...

Trợ cấp mất việc làm: Cách tính và mức hưởng

tro-cap-mat-viec-theo-bo-luat-lao-dong

Căn cứ theo Điều 49 Bộ luật lao động 2012 về trợ cấp mất việc làm và hướng dẫn chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và...

Trợ cấp thôi việc – cách tính và mức hưởng

tro-cap-thoi-viec

Căn cứ tại Điều 48 Bộ Luật Lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc và Điều 14, Điều 15 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành...

Quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động mới nhất

sua-doi-bo-sung-hop-dong-lao-dong-theo-bllđ-2012

Khi các bên trong hợp đồng lao động muốn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, các quy định trong Bộ Luật quy định như thế...

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật

don_phuong_cham-dut-hop-dong-dung-phap-luat

Tôi là giảng viên của một trường đại học công lập. Vừa qua tôi làm đơn xin nghỉ việc nhưng không được hiệu trưởng nhà trường chấp thuận. Vậy...

Quy định về phụ lục hợp đồng lao động

quy-dinh-ve-phu-luc-hop-dong-lao-dong

Điều 24 Bộ luật lao động 2012 quy định về phụ lục hợp đồng lao động như sau: “1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận...

Quy định về trách nhiệm vật chất của người lao động theo Bộ luật lao động 2012

trach-nhiem-vat-chat-của-nguoi-lao-dong

Quy định chung (Điều 130 Bộ luật lao động 2012) Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài...