Tag Archives: cho thue dat

Những lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi thuê đất làm dự án

Thue Nha Xuong

Để tránh những rắc rối về sau và tăng khả năng được chấp nhận của dự án, nhà đầu tư khi thuê đất để làm dự án cần phải chú ý đến những vấn đề sau: (i) Ký thoả thuận cho thuê (Hợp đồng thuê) Vì chưa thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, nên

Thuê đất để xây dựng nhà xưởng

Thue-dat-de-xay-dung-nha-xuong

Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp muốn xây dựng nhà xưởng để mở rộng quy mô kinh doanh. Doanh nghiệp có thể thuê đất của nhà nước để xây dựng nhà xưởng. Nhà nước cho thuê đất Khoản 8 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định: Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Để thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai thông qua quyết định giao đất, cho thuê đất, và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Nhà nước đã quy định cụ thể thẩm quyền các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các quyết định này. Cụ thể

Quy định của Pháp luật Đất đai 2013 về hoạt động cho thuê đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Pháp luật đất đai quy định về hoạt động cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam như sau: Điều 56 Luật đất đại 2013 quy định: