Đất đai

dang ky nhan hieu mat bao lau Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Với mỗi người sử dụng đất hợp pháp sẽ có các quyền như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất cũng như góp vốn bằng quyền sử dụng đất… Trong đó việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cách gọi thông thường sẽ

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Điều tra đánh gia đất đai

Trong hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, chúng ta cần quan tâm đến hai nội dung là các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai và...

Đất phi nông nghiệp là gì?

Bồi thường của nhà nước khi thu hồi lại đất theo quy định pháp luật

Theo luật đất đai năm 2013, đất được phân thành ba nhóm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó...

Thế chấp quyền sử dụng đất

Thế chấp quyền sử dụng đất

Theo Luật dân sự năm 2015, Thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ...

Đối tượng thu tiền sử dụng đất

xu ly hanh chinh vi pham luat so huu tri tue

Người sử dụng đất là những người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trong các...

Hạn mức giao đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

Những hiểu biết về giao đất mà không thu tiền sử dụng đất

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cũng như quỹ đất của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh quy định hạn mức giao đất ở trên

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Trong trường hợp các bên không thể tự hòa giải có thể gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để được giải...

Hòa giải tranh chấp đất đai

van phong luat

Đối với tranh chấp đất đai, Nhà nước đặc biệt khuyến khích các bên tranh chấp sử dụng biện pháp hòa giải. Các bên có thể tự hòa giải...

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được Luật đất đai năm 2013 quy định tại Điều 127 như sau: Thứ nhất, đối với...

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Ngày nay, các cuộc tranh chấp đất đai xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Để giúp người dân nắm được đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ để...