Đất đai

Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng đất tại Việt Nam Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là chuyển giao đất đai và quyền sử dụng đó cho người con cái hoặc người mua. Hợp đồng chuyển nhượng là một trong những thủ tục quan trọng giữa bên bán và bên mua . Để tránh những rắc rối pháp lý về sau sau khi chuyển quyền

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật / Các loại thuế, phí phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất ? / Lưu ý khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất / Các căn cứ để xác định loại đất /

Tư vấn về mua bán đất đai

Những hiểu biết về giao đất mà không thu tiền sử dụng đất

Tư vấn về mua bán đất đai. Đất đai (cụ thể ở đây là quyền sử dụng đất) là tài sản vô cùng quan trọng gắn liền với mỗi...

Hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật không? / Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất / Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất /

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là loại hợp đồng phổ biến trong việc mua bán đất đai và các bên ký kết hợp đồng đặt cọc...

Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất / Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất /

Các loại đất theo quy định của pháp luật Việt Nam

luat_dat_dai

Kế thừa và phát triển Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 đã phân loại rõ các loại đất theo mục đích sử dụng đất bao gồm nhóm...

Bồi thường khi thu hồi đất

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

hiệu lực nhãn hiệu

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, một trong những hình thức xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực đất đai sẽ là xử phạt vi phạm...

Đề nghị giao kết hợp đồng

Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề...

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

dang ky nhan hieu mat bao lau

Với mỗi người sử dụng đất hợp pháp sẽ có các quyền như: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp quyền sử...

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai

Điều tra đánh gia đất đai

Trong hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, chúng ta cần quan tâm đến hai nội dung là các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai và...

Đất phi nông nghiệp là gì?

Bồi thường của nhà nước khi thu hồi lại đất theo quy định pháp luật

Theo luật đất đai năm 2013, đất được phân thành ba nhóm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó...