19006672

Doanh nghiệp

cổ đông Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Tp.Đà Nẵng

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại Tp.Đà Nẵng thì phải thông báo về việc thay đổi này đến phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Đà Nẵng, vậy thủ tuc này được thực hiện như nào và bao gồm

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Tp.Hồ Chí Minh

co-dong

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại tp Hồ Chí Minh thì phải thông báo về việc thay đổi...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần tại Hà Nội

co-dong

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty tại Hà Nội thì phải thông báo về việc thay đổi này đến...

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

co dong

Công ty cổ phần muốn thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty  thì phải thông báo về việc thay đổi này đến phòng Đăng ký...

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

von

Doanh nghiệp tư nhân muốn thay đổi vốn đầu tư tăng hoặc giảm thì phải thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư đến phòng Đăng ký kinh...

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp theo quy định của pháp luật

doanhnghiep

Công ty muốn thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp nhưng không rõ về trình tự thủ tục đăng ký như nào. Bài viết...

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

doanh-nghiep

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:...

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

doi dia chi

Doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh thành công và hoạt động được một thời gian, nếu doanh nghiệp muốn đổi địa chỉ của trụ sở chính để...

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập

doanhnghiep

Doanh nghiệp khi đi đăng ký kinh doanh đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập  cần chuẩn...

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

doanh-nghiep

Doanh nghiệp khi đi đăng ký kinh doanh cần chuẩn bị những tài liệu gì? Bài viết sau xin đưa ra một số thông tin theo quy định của...

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì