Tag Archives: Công ty FDI

Những lưu ý về Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Bao Cao Tai Chinh

Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì về báo cáo năng lực tài chính? Báo cáo bao gồm những nội dung gì? Nộp cho cơ quan nào? Cơ quan tiếp nhận Báo cáo tài chính giải trình năng lực đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài được nộp cùng bộ hồ

Những lưu ý cho nhà đầu tư nước ngoài khi thuê đất làm dự án

Thue Nha Xuong

Để tránh những rắc rối về sau và tăng khả năng được chấp nhận của dự án, nhà đầu tư khi thuê đất để làm dự án cần phải chú ý đến những vấn đề sau: (i) Ký thoả thuận cho thuê (Hợp đồng thuê) Vì chưa thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam, nên