Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Khi đã gần đến thời điểm thẻ tạm trú của người nước ngoài hết hạn, bạn phải tiến hành thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền. Việc gia hạn thẻ tạm trú sẽ giúp kéo dài thời hạn tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam cũng như giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý được các hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin được hướng dẫn bạn một cách cụ thể và chi tiết về thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất.

1. Căn cứ pháp lý

+ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.

+ Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an

+ Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016

2. Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ đầy đủ.

Bước 3: Nhận kết quả theo thời gian quy định

3. Hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

– Tờ khai đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú;

– Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: gia hạn chứng nhận tạm trú.

5. Lệ phí (nếu có):10 USD.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Dieu-kien-co-hieu-luc-cua-giao-dich-dan-su

Không phải mọi giao dịch dân sự nào cũng được thực hiện thành công.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là một điều kiện tiên quyết trong mọi giao dịch dân sự

Những bất cập của pháp luật khi bên đại lý chấm dứt hợp đồng
Khái quát về giao dịch dân sự
Sở hữu chung
Nghĩa vụ dân sự
Điều kiện để một bản di chúc được coi là hợp pháp
dieu-kien-de-mot-ban-di-chuc-duoc-coi-la-hop-phap

Một bản di chúc được coi là hợp pháp khi nó đáp ứng được các điều kiện sau đây: người lập di chúc phải có năng lực chủ thể; người lập di chúc tự nguyện; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức, xã hội; hình thức...

Phân chia di sản thừa kế?
Thừa kế theo pháp luật
Thừa kế tài sản là đất đai
Thời hiệu thừa kế
Đối tượng không được quyền hưởng di sản
Điều kiện áp dụng quy định về thừa kế thế vị
Quy định của pháp luật về di sản thừa kế
Quyền thừa kế?
Kê khai di sản thừa kế và những điều cần lưu ý
Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất
Thu-tuc-gia-han-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Khi đã gần đến thời điểm thẻ tạm trú của người nước ngoài hết hạn, bạn phải tiến hành thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền. Việc gia hạn thẻ tạm trú sẽ giúp kéo dài thời hạn tạm...

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu mới nhất 2019
Khái niệm của thương mại song song
Theo quy định có một số hạn chế đối với quyền được Licence? Các quy định không được có trong hợp đồng Licence?