Thủ tục thay đổi tên công ty cổ phần mới nhất 2019

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty vì một số lý do nào đó có nhu cầu sửa đổi tên. Việc sửa đổi tên cũng phải thông qua một trình tự nhất định theo quy định của pháp luật. Chúng tôi xin đưa ra một số thông tin cần thiết về thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp mới nhất 2019 sau đây.

1. Thủ tục, trình tự thay đổi tên

Bước 1: Soạn hồ sơ thay đổi tên Công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh. Hoặc nộp qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.

2. Thành phần hồ sơ

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
  • Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Lưu ý về tên doanh nghiệp

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn