Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nền kinh tế tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, thu hút vốn đầu tư của cả trong nước và quốc tế. Do đó, việc các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty, chi nhánh công ty tại Việt Nam đang được đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra các thủ tục cần thiết để thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập chi nhánh đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư

Bước 3: Cơ quan chức năng thành lập chi nhánh công ty thẩm định hồ sơ

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

– Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài;

– Thông báo lập chi nhánh,

Nội dung Thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

e) Thông tin đăng ký thuế;

g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;

– Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

– Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;

– Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đứng đầu Chi nhánh;

– Hồ sơ theo điều kiện các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Thời gian tiến hành thủ tục

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài đối với các công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện từ 04-6 ngày bao gồm cả thủ tục khắc con dấu.

Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh ngành nghề có điều kiện như y tế, giáo dục, bảo hiểm, du lịch, vận tải, thương mại,… thủ tục thành lập chi nhánh thông thường từ 30-45 ngày do phải thực hiện thẩm tra xin ý kiến các bộ ban ngành, hoặc chấp thuận đủ điều kiện hoạt động liên quan.

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn