Những chính sách mới doanh nghiệp cần chú ý từ 2019

Một số chính sách mới được phê duyệt và chính thức áp dụng từ 1/7/2019. Cùng bài viết tìm hiểu những chính sách mới nhất, có ảnh hưởng đặc biệt đến hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn lãi suất thấp

Lãi suất cho vay trực tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại

Mức lãi suất cho vay thương mại thấp nhất được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện tại, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước có tổng tài sản lớn nhất là:

  • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Vậy, mức cho vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án, phương án đó. Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và điều kiện cụ thể của từng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 7 năm.

  1. Tăng lương cơ bản

Nghị định 38/2019//NĐ-CP về tăng lương cơ sở từ 01/07/2019 được chính thức áp dụng trong thực tiễn. Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí.

Theo Nghị định, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng. Tăng so với mức lương cơ bản cũ là 100.000 đồng.

  1. Phạt đến 2 tỷ với doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh

Ngày 1/7/2019, Luật Cạnh tranh 2018 chính thức có hiệu lực, một điểm mới cần lưu ý đó là việc quy định cụ thể về mức phạt tối đa lên đến 2 tỷ đồng với doanh nghiệp vi phạm điều 111 Luật này, cụ thể:

– Vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh: Phạt tối đa 2 tỷ đồng

– Vi phạm quy định về tập trung kinh tế: Phạt tới 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm vi phạm

– Vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền: Phạt tối đa 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm

– Hành vi vi phạm khác: Phạt tối đa 200 triệu đồng.

Trên đây là một số chính sách mới đã bắt đầu được áp dụng từ 1/7/2019. Hi vọng bài viết này có thông tin hữu ích đối với Quý bạn đọc.

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì