Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư

Khi có sai xót hay có mong muốn thay đổi về nội dung dự án đầu tư nước ngoài để phù hợp và thuận tiện cho công việc của mình thì việc điều chỉnh giấy phép đầu tư là điều tất yếu cần làm của các nhà đầu tư. Việc các nhà đầu tư cần phải làm đó là phải nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tới cơ quan có thẩm quyền đó chính là Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải quyết nhu cầu của mình.

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có nhu cầu điều chỉnh các nội dung sau:

  1. Mã số dự án đầu tư
  2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư
  3. Tên dự án đầu tư
  4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng
  5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
  6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn)
  7. Thời hạn hoạt động của dự án
  8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
  9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
  10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

          Khi nhà đầu tư có sự thay đổi về một trong những nội dung trên thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để biết chi tiết về vốn đầu tư, tên công ty, hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thay đổi địa chỉ thực hiện dự án, thay đổi thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật… quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn cụ thể từ các chuyên gia có kinh nghiệm.

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khi có những phát sinh thay đổi về tình hình thực tế của doanh nghiệp thì thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là yêu cầu bắt buộc thực...

Hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư nước ngoài
Các trường hợp sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư
Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm liên đới trong công ty hợp danh
Đầu tư nước ngoài là gì