Quy định về lao động chưa thành niên ở Việt Nam.

Ngày nay, có nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất sử dụng lao động mà không cân nhắc đến độ tuổi lao động. Việc sử dụng lao động chưa thành niên phải phù hợp với qui địn của pháp luật, người sử dụng lao động chỉ được phép sử dụng lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để phát triển thể lực, trí lực, nhân cách…Theo quy định của pháp luật lao động thì “Người lao động là người đủ từ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động”

Tuy nhiên, trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao đồng (Điều 18 Bộ Luật lao động). Và việc sử dụng lao động là người chưa thành niên (dưới 18) phải tuân theo những nguyên tắc quy định tại điều 163 Bộ Luật lao động.

Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

  1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
  2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

  1. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  2. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;
  3. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.

Như vậy, việc nguời lao động sử dụng người lao động chưa thành niên cần phải tuân theo những quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here