Nghỉ việc khi chưa đủ điều kiện có được hưởng lương hưu không?

Câu hỏi: Nếu người lao động (NLĐ) đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) khi mới ngoài 40 tuổi, do đóng bảo hiểm từ sớm. Vậy, nghỉ việc khi đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu hay ngược lại thì có được hưởng lương hưu không?

 Nghỉ hưuTrả lời.

Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định NLĐ nghỉ việc được hưởng lương hưu khi đáp ứng 2 điều kiện sau:

– Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên;

– Nam lao động đủ 60 tuổi, nữ lao động đủ 55 tuổi.

Vậy, làm thế nào để được hưởng lương hưu khi chưa đủ điều kiện?

  1. Trường hợp người lao động đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Theo quy định tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp NLĐ nghỉ việc, đã đủ năm đóng BHXH nhưng vẫn chưa đủ tuổi nghỉ hưu và không muốn nhận BHXH một lần thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH đến khi đủ tuổi nghỉ hưu và làm thủ tục hồ sơ theo quy định để được hưởng chế độ hưu trí.

Với những trường hợp đã bảo lưu BHXH nhưng lại đi làm trở lại và vẫn chưa đến độ tuổi nghỉ hưu (thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc) thì thời gian công tác có đóng BHXH sau này được cộng nối với thời gian tham gia BHXH bảo lưu trước đó để tính hưởng chế độ BHXH.

  1. Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ năm đóng BHXH

Theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014, nếu NLĐ nghỉ hưu nhưng chưa đủ năm đóng BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần.

Trường hợp NLĐ muốn nhận lương hưu, NLĐ cần đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Trường hợp NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì:

– Tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức sau cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm:

+ Đóng hằng tháng;

+ Đóng 03 tháng một lần;

+ Đóng 06 tháng một lần;

+ Đóng 12 tháng một lần;

+ Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Sau đó, đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để hưởng lương hưu.

  1. Trường hợp người lao động chưa đủ tuổi nghỉ hưu và chưa đủ năm đóng BHXH

Trường hợp NLĐ muốn nghỉ việc khi chưa đủ tuổi nghỉ hưu cũng như thời gian đóng BHXH, để được hưởng lương hưu, NLĐ thực hiện:

– Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;

– Đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm đóng BHXH.

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn