Quy định về sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động mới nhất

Mục lục

Khi các bên trong hợp đồng lao động muốn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, các quy định trong Bộ Luật quy định như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động là quyền của người sử dụng lao động và người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động. Điều 35 Bộ luật Lao động quy định về thủ tục, cách thức thực hiện và hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

I/ Quy định của pháp luật lao động về sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động:

Theo quy định Điều 35 Bộ luật lao động 2012 về sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động:

“1.Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2.Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3.Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.”

sua-doi-bo-sung-hop-dong-lao-dong
sua-doi-bo-sung-hop-dong-lao-dong

II/ Bình luận về quy định sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động:

1. Về thủ tục và cách thức thực hiện

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động hay người lao động đều có quyền đề xuất việc sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của hợp đồng lao động. Bên nào có yêu cầu phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bên kia nghiên cứu và chuẩn bị cho việc đàm phán, thương lượng về những nội dung yêu cầu đó. Mặc dù Bộ luật Lao động không quy định cụ thể nhưng khi thông báo, bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cần nêu rõ lý do và cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn đối với từng nội dung sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn quá trình thương lượng của hai bên.
Trường hợp hai bên thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì sẽ được thực hiện bằng một phụ lục hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới để thay thế.

Trên thực tế, thường các bên sẽ sử dụng phụ lục hợp đồng trong trường hợp sửa đổi, bổ sung một hoặc một số điều khoản nhất định của hợp đồng lao động đang thực hiện mà không ảnh hưởng tới các điều khoản khác; trường hợp có sự thay đổi căn bản nội dung của hợp đồng hoặc để xử lý triệt để về mặt kỹ thuật soạn thảo và tra cứu hợp đồng hai bên sẽ ký hợp đồng lao động mới để thay thế.

2. Về hậu quả pháp lý

Hậu quả pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cần được xem xét ở cả hai trường hợp: trường hợp hai bên thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động và trường hợp hai bên không thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trường hợp hai bên thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động (ký phụ lục hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới) thì hai bên sẽ thực hiện theo các thỏa thuận đã đạt được ghi trong phụ lục hoặc theo hợp đồng lao động mới. Yêu cầu đặt ra là những thỏa thuận này không được trái pháp luật, đạo đức xã hội và thỏa ước lao động tập thể hợp pháp (nếu có). Trường hợp kết quả thỏa thuận của các bên có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội và thỏa ước lao động tập thể hợp pháp thì nội dung này không có hiệu lực thi hành, các bên phải thực hiện các nội dung tương ứng trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Trường hợp hai bên không thống nhất được việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì hai bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Về lý thuyết và thực tiễn, nếu không thỏa thuận được để thay đổi quyền, nghĩa vụ thì có thể phát sinh bất đồng giữa hai bên. Trong trường hợp đó, các bên đã có một xung đột tranh chấp về lợi ích. Nếu có việc yêu cầu giải quyết thì xung đột đó được giải quyết theo quy định về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Tham khảo thêm bài viết liên quan:

° Hình thức hợp đồng có lợi cho người lao động

° Thời gian thử việc và tiền lương thử việc năm 2018

° Cách tính lương làm thêm giờ 

° Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672

5 (100%) 1 vote

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn