Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài

Hiện nay có ngày càng nhiều lao động nước ngoài tới làm việc tại Việt Nam. Điều kiện để những cá nhân, tổ chức này làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào? 

Căn cứ: Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

“1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

a. Thực hiện hợp đồng lao động;

b. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

c. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

d. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

e. Chào bán dịch vụ;

f. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

g. Tình nguyện viên;

h. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

i. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

k. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.”

Các điều kiện cần đáp ứng đối với lao động nước ngoài:

Căn cứ: khoản 1, 2 Điều 169 BLLĐ 2012.

Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện

“1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b. Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d. Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

e. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.”

Ngoài ra tại điều 170 BLLĐ 2012 còn quy định:

“1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, người lao động nước ngoài muốn vào Việt Nam làm việc (trong đó có hình thức hợp đồng lao động) thì phải là công dân nước ngoài và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn