Hợp đồng lao động với người cao tuổi có giới hạn về thời gian?

Hỏi: Cơ quan tôi có ký hợp đồng với lao động đã nghỉ hưu có thời hạn 3 năm (2012-2015). Nay, muốn tiếp tục ký hợp đồng với lao động này thời hạn 3 năm, như vậy có vi phạm luật lao động hay không? Hay phải ký hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng? Hoặc loại hợp đồng nào khác, mong luật sư tư vấn quy định pháp luật về trường hợp của cơ quan tôi?

Trả lời:

Việc thực hiện kí kết hợp đồng với người cao tuổi được thực hiện theo quy định tại Điều 167 Bộ luật lao động 2012 về sử dụng người lao động cao tuổi:

“1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2.Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3.Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4.Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc”.

Trước đây Bộ luật lao động 2003 và các văn bản hướng dẫn có quy định giới hạn khi kí hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, đã nghỉ hưu (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) nhưng Bộ luật lao động 2012 hiện tại không quy định giới hạn về loại hợp đồng kí kết với người lao động cao tuổi mà chỉ quy định nếu người lao động có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh thì hai bên hoàn toàn có thể kéo dài hợp đồng lao động mà không giới hạn về thời gian cũng như có thể chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động không còn đảm bảo về sức khỏe theo quy định tại điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

“Điều 6. Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi

1.Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

2.Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động”.

Do vậy, khi người lao động đảm bảo sức khỏe thì công ty bạn kí gia hạn hợp đồng với người lao động 3 năm là không trái với quy định pháp luật. Tuy nhiên, công ty bạn cần lưu ý chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc cũng như về tiền lương với người lao động trong trường hợp này nếu họ đang hưởng lương hưu để phù hợp với quy định của pháp luật về lao động.

>> Tham khảo thêm bài viết có cùng chủ đề: 

¤ Quy định về người lao động cao tuổi

¤ Lao động nữ mang thai có được chuyển công tác không?

¤ Lao động nữ được hưởng những quyền lợi gì?

¤ Quy định về quyền lợi của lao động nữ khi mang thai

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn