Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn

Khi hôn nhân tan vỡ thì ly hôn là điều tất yếu phải xảy ra. Có hai trường hợp là thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Khác với đơn phương ly hôn là mong muốn ly hôn chỉ xuất phát từ một phía thì thuận tình ly hôn là cả hai bên tự nguyện đồng ý ly hôn, cùng ký vào đơn xin ly hôn. Mẫu đơn xin thuận tình ly hôn phải đáp ứng được các nội dung cơ bản sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

……., ngày…. tháng ….. năm 20..

 

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN …………………….

 

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:………………………………………

CMND số: …………………, cấp ngày:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

 

Họ và  tên vợ: ………………………………….Sinh ngày:…………………………………………

CMND số: …………………, cấp ngày:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

 

Xin trình bày với quý toà một việc như sau:

 

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………..có đăng ký kết hôn tại UBND ……………………..

 

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân …………………………….công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thuận tình ly hôn này kính mong Quý Toà xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

 

  1. Về con chung có (chưa có):…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 
Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………….

 

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

 

  1. Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

 

  1. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thoả thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 

Hồ sơ kèm theo:                                                       

–  Đăng ký kết hôn (bản chính);                                                   
–  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);
–  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);
–  Bản sao chứng minh thư (chứng thực);
– Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực)

 

 

     ………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

 

Họ và tên chồng

 

Họ và tên vợ

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn

ẤN GỌI MIỄN PHÍ