Giải quyết vấn đề tài sản trong một số trường hợp

Khi vợ chồng không thể chung sống cùng nhau và tiến hành thủ tục ly hôn tại Tòa án, cùng với thủ tục ly hôn, hai vợ chồng cũng phải tiến hành thủ tục phân chia tài sản chung, quyên và nghĩa vụ chăm sóc con cái (nếu có). Việc đầu tiên khi phân chia tài sản chung của vợ chồng là các bên phải xác định khối tài sản chung của vợ chồng là gì? Giải quyết vấn đề tài sản trong một số trường hợp sau:

Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn:

Vợ chồng dù đã ly hôn vẫn có quyền, nghĩa vụ tài sản với người thứ ba. Vợ chồng có thể thỏa thuận với người thứ ba về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ tài sản khác.

Trong trường hợp sau kkhi ly hôn giữa vợ, chồng và người thứ ba có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.

Giải quyết vấn đề chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình:

Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn thì vợ, chồng được chia một phần tài sản trong khối tài sản chung của gia đình. Nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra để chia. Khi chia áp dụng các nguyên tắc về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Trong trường hợp tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng (người sống cùng gia đình của vợ hoặc chồng) được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn:

Khi ly hôn, chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng được thực hiện như sau:

  • Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản: Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của vợ chồng. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án áp dụng các nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn để giải quyết. Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phái thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng. Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia
  • Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở: Việc giải quyết quyền sử dụng đất với loại đất này khi vợ chồng ly hôn áp dụng các nguyên tắc chia tài sản chung theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
  • Đối với các loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh:

Khi ly hôn, vợ, chồng, đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung của vợ chồng có quyền được nhần tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác (Điều 64 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn