Cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu không?

Cá nhân có quyền được đăng ký nhãn hiệu hay không là một trong những câu hỏi dành cho những người đang có nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông thường, các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của mình là chủ yếu. Tuy nhiên, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu không giới hạn về chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu cho mình theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

  1. Quy định của pháp luật về chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu

Tại Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định:
“1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó. 

…”

Như vậy, tại Khoản 1 Điều 87 của Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định khá rõ ràng và chi tiết về quyền đăng ký nhãn hiệu. Không phân biệt cá nhân hay tổ chức thì đều có quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Ngay cả trường hợp cá nhân đó không thành lập công ty thì vẫn có điều kiện để thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình.

  1. Điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu

Theo Luật Sở hữu trí tuệ quy định về điều kiện chung để được bảo hộ nhãn hiệu như sau:

“1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.”

Một nhãn hiệu được xác lập cơ chế bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ tuân theo trình tự, thủ tục của pháp luật. Như vậy, khi cá nhân muốn đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình thì vẫn phải đáp ứng những điều kiện chung này mới có thể đăng ký bảo hộ.

Dựa vào các nội dung trên đây, bạn có thể nắm được cơ bản những kiến thức về những chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu cũng như các điều kiện cơ bản để đăng ký nhãn hiệu. Để được hỗ trợ dịch vụ tư vấn pháp lý và tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc để lại thông tin liên lạc phía dưới.

 

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn