Những lưu ý trong soạn thảo đăng ký nhãn hiệu

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, quá trình soạn đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn phải được thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn sẽ là tiền đề để Cục Sở hữu trí tuệ căn cứ và đánh giá nhãn hiệu của bạn. Vì vậy, chúng tôi xin đưa ra những hướng dẫn cụ thể và chi tiết để bạn có thể soạn đơn đăng ký nhãn hiệu một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

1. Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Về ngôn ngữ: Mọi loại tài liệu đều phải bằng tiếng Việt.

Các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác phải được dịch ra tiếng Việt;

Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo: Chiều dọc (riêng hình vẽ sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm.

Tài liệu phải được đánh máy hoặc in, không tẩy xoá,không sửa chữa;

Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông

2. Lưu ý khi viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Mẫu nhãn hiệu có kích thước không vượt quá 80 x 80mm

Mẫu nhãn hiệu cần được trình bày đúng màu sắc.

Nếu không mẫu nhãn hiệu phải được trình bày dưới dạng đen trắng.

Mô tả nhãn hiệu: cần mô tả rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu:

Chỉ rõ những yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu;

Các từ ngữ không phải là tiếng Việt phải được phiên âm và dịch ra tiếng Việt nếu có nghĩa;

Mô tả dạng hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần bảo hộ;

Nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm.

Tên, địa chỉ của tổ chức hay cá nhân nộp đơn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn