Hộ kinh doanh có được đăng ký nhãn hiệu hay không?

Khi hoạt động sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cũng sản xuất ra những sản phẩm, dịch vụ của riêng mình. Vì vậy, nhu cầu đăng ký nhãn hiệu của họ ngày càng cao để có một cơ chế bảo hộ cho nhãn hiệu của mình. Vậy, hộ kinh doanh có được đăng ký nhãn hiệu hay không là một câu hỏi đang được các chủ thể kinh doanh hết sức quan tâm. Chúng tôi xin được đưa ra cơ sở pháp lý cho câu hỏi này như sau:

  1. Cơ sở pháp lý

Theo pháp luật về Sở hữu trí tuệ hiện hành quy định:

   “1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

  1. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
  2. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

      7. Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.” 

2. Hộ kinh doanh có được đăng ký nhãn hiệu không?

Dựa vào cơ sở pháp lý trên, ta có thể thấy hộ kinh doanh hoàn toàn đáp ứng điều kiện để được đăng ký nhãn hiệu. Hộ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng thứ nhất theo điều luật trên quy định.

Về hồ sơ và trình tự thủ tục được áp dụng như theo với các chủ thể khác. Trong hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

  • Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy định;
  • Mẫu nhãn hiệu in màu, chuẩn bị trước 05 mẫu;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể (bản sao hợp lệ);
  • Giấy ủy quyền thực hiện hồ sơ;
  • Giấy CMND hoặc thẻ CCCD của người đứng đầu hộ kinh doanh cá thể.

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn