Đăng ký độc quyền thương hiệu tại Việt Nam

Đăng ký độc quyền thương hiệu tại Việt Nam được thực hiện tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam theo nguyên tắc nộp đơn đăng ký. Việt Nam tuân thủ theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, theo đó việc đăng ký độc quyền sẽ ưu tiên cho người nộp đơn đầu tiên tại Cục sở hữu trí tuệ cho những nhãn hiệu tương tự/trùng nhau.

Hồ sơ đăng ký độc quyền thương hiệu

+ Mẫu nhãn hiệu (Có thể gửi bản mềm)

+ Danh mục sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký

   Ví dụ: Quần áo, dịch vụ tư vấn luật.

+ Tên và địa chỉ của người nộp đơn.

    Luật pháp Việt Nam cho phép cá nhân, hộ kinh doanh, công ty…tiến hành đăng ký nhãn hiệu mà không có sự phân biệt nào.

+ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (tải về)

Email: lienheluatsu@gmail.com hoặc Hotline: 19006672 nếu quá trình chuẩn bị hồ sơ gặp vướng mắc.

Thời gian tiến hành đăng ký độc quyền thương hiệu

Thời gian trung bình để cơ quan nhà nước xem xét hồ sơ và đưa ra kết luận cuối cùng cho việc chấp nhận bảo hộ hay từ chối bảo hộ là 12-24 tháng (tuỳ theo số lượng hồ sơ nộp tại thời điểm đó).

Những công việc cần làm trước khi đăng ký

+ Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu

Việc tra cứu khả năng đăng ký là không bắt buộc nhưng luôn được khuyến khích thực hiện vì sẽ giúp cho người nộp đơn lường trước được tỉ lệ thành công hoặc không thành công trước khi chính thức nộp đơn, qua đó mà tiết kiệm được cả về mặt thời gian và kinh phí để theo đuổi hồ sơ

Email: lienheluatsu@gmail.com hoặc Hotline: 19006672 để được Tra Cứu Miễn Phí

+ Lựa chọn nhóm sản phẩm/dịch vụ

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam được thực hiện việc phân nhóm theo bảng Nice 11, Theo đó việc phân nhóm là hết sức quan trọng. Một mặt giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được chi phí đăng ký, mặt khác giúp bảo vệ tối đa được quyền sở hữu trí tuệ của Doanh nghiệp.

Email: lienheluatsu@gmail.com hoặc Hotline: 19006672  để được tư vấn lựa chọn dịch vụ/ sản phẩm chính xác. 

Trademark registration in Vietnam

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn