Đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

Để xây dựng một thương hiệu được nhiều người biết đến, nhiều doanh nghiệp đã rút ngắn thời gian bằng phương án nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của các doanh nghiệp đã có thương hiệu trên thị trường. Vậy, ta cần phải tìm hiểu quy trình chuyển nhượng nhãn hiệu trên thực tế như thế nào và cần những lưu ý gì. Chúng tôi xin đưa ra một số kiến thức cơ bản về đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

 Khái niệm về chuyển nhượng nhãn hiệu

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Điều kiện để chuyển nhượng nhãn hiệu

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng nhãn hiệu

Thứ nhất, Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Thứ hai, việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

 Thứ ba, Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Thủ tục để chuyển nhượng nhãn hiệu theo quy định của pháp luật

Bước 1: Các bên thỏa thuận và xác lập hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu.

Bước 2: Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Bên chuyển nhượng nộp một bộ hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các hoạt động sau:

  • Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đang ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cho cá nhân, tổ chức.
  • Sau đó tiến hành ghi nhận và văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới, ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sở hữu đối với nhãn hiệu và Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
  • Công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

  • Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
  • Bản gốc hoặc bản sao công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng;
  • Bản gốc văn bằng bảo hộ;
  • Giấy ủy quyền nếu hồ sơ thông qua đại diện.

 

 

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn