Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp muốn đựơc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm thù phải tiến hành đăng ký mã số mã vach tại Viện tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam. Bài viết sau xin cung cấp một vài thông tin về đăng ký sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm.

  1. Hồ sơ đăng ký gồm:

    Có thể bạn quan tâm

  2. Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài;
  3. Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);
  4. Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).
  5. Mức phí

Phí thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài là:

Hồ sơ ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm500.000đ/hồ sơ
Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm10.000đ/mã

Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau: Kho bạc Nhà nước Cầu Giấy, Hà nội

Số tài khoản:        3511.0.1059094

Đơn vị hưởng:      Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Lưu ý: Khi chuyển khoản đề nghị cơ sở ghi rõ tên cơ sở, ghi rõ loại phí nộp  và đặc  biệt cần ghi thêm mã số nước ngoài được phép sử dụng vào chứng từ chuyển khoản để tiện theo  dõi .

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số:    19006672

Đánh giá của bạn về bài viết

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn