Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch mới nhất 2019

Trong quá trình sản xuất, hoạt động và quản ký số lượng, giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn và bất tiện. Vì vậy, mã số, mã vạch chính là một thủ tục được mọi doanh nghiệp quan tâm để dễ dàng kiểm tra, theo dõi các mặt hàng. Vậy, thủ tục đăng ký mã số, mã vạch như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra một số kiến thức cơ bản về thủ tục này như sau:

1. Khái niệm về mã số, mã vạch

Mã số mã vạch là một trong những cách nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng như sản phẩm, hàng hóa, tổ chức… dựa trên nguyên tắc đặt, ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần quản lý và thể hiện mã số đó dưới dạng mã vạch để thiết bị quét mã có thể đọc được.

Hiện nay, mã số mã vạch thường gồm 2 phần:

  • Mã vạch là một dãy chữ số nguyên bao gồm các thông tin: sản phẩm gì? công ty nào sản xuất, đến từ quốc gia nào?
  • Mã vạch là một dãy các vạch và khoảng trống song song sao cho các thiết bị quét quang học đọc kết nối với máy tính và mã vạch được giải mã thành dãy số tự động.

2. Hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch bao gồm những gì?

Khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ sau:

+ Giấy phép đăng kí kinh doanh (02 bản, sao y bản chính).

+ Bản đăng ký mã số mã vạch (MSMV) theo mẫu quy định của Bộ khoa học & công nghệ.

+ Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã số mã vạch (MSMV)

3. Cơ quan cấp chứng nhận Mã số, mã vạch

Đăng ký tại Bộ Khoa Học và Công Nghệ hoặc Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

4. Thời gian cấp mã số mã vạch

Sau 5 ngày kể từ ngày đăng ký bạn sẽ được cấp mã số để sử dụng. Thời gian ra giấy chứng nhận MSMV tùy thuộc vào đơn vị tiếp nhận.

5. Phí cấp mã số mã vạch

Phí cấp là 3.700.000 đồng cộng với phí duy trì nộp cùng của năm đầu: 500.000 vnđ cho 100 loại sản phẩm.

Phí cấp cho 1000 loại sản phẩm là 4.500.000 đồng.

Xem số lượng sản phẩm để biết phí duy trì nộp hàng năm theo loại mã doanh nghiệp:

+ Loại 10 số: 500.000 vnđ / năm  – sử dụng được dưới 100 loại sản phẩm.

+ Loại 9 số: 800.000 vnđ / năm – sử dụng được dưới 1000 loại sản phẩm.

+ Loại 8 số: 1.000.000 vnđ / năm – sử dụng được dưới 10.000 loại sản phẩm.

Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước 30/6 hàng năm cho Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam.

 

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn