Cấp dưỡng cho con sau ly hôn

Khi cuộc sống hôn nhân đã không thế cứu vãn thì phương án duy nhất người ta có thể chọn lựa đó là ký vào đơn ly hôn. Ly hôn là quan hệ pháp lý chấm dứt cuộc hôn nhân, sau ly hôn có rất nhiều vấn đề cần được hai bên giải quyết một cách triệt để, đó là vấn đề về tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng, quyền nuôi con, quyền chăm sóc con cái,.. Vậy pháp luật Việt Nam quy đình về vấn đề cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn như thế nào?

Về vấn đề mức cấp dưỡng: Tiền cấp dưỡng nuôi con được quy định tại mục 11 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP như sau: Tiền cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con và do các bên thoả thuận. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, vào khả năng của mỗi bên mà quyết định mức cấp dưỡng nuôi con cho hợp lý.

Nhưng mức cấp dưỡng cũng phải phù hợp với điều kiện của người cấp dưỡng, khi quyết định mức cấp dưỡng, Tòa án sẽ căn cứ vào mức thu nhập của người cấp dưỡng, vì vậy mức cấp dưỡng thường không cao hơn mức thu nhập của người cấp dưỡng. Trong trường hợp mức cấp dưỡng nuôi con tòa án phán quyết vẫn vượt quá khả năng của người cấp dưỡng thì người cấp dưỡng có quyền làm đơn đề nghị tòa án xem xét lại mức cấp dưỡng.

Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

  1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.
  2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Ttòa án giải quyết.

Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể mức cấp dưỡng là bao nhiêu mà phải căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng (những chi phí này phải là chi phí hợp lý).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here