Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Quyền nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả

Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thể trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện quyền tác giả nộp hồ sơ đăng ký bản quyền sản phẩm tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền gồm có

 • Tờ khai đăng ký.
 • Quyết định giao việc cho tác giả sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty) hoặc hợp đồng thuê sáng tạo ra tác phẩm (trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm thuê bên thứ 3 sáng tạo ra tác phẩm).
 • Giấy cam đoan của tác giả trong đó có nội dung tác giả cam đoan mình chính là người sáng tạo ra tác phẩm này và không sao chép tác phẩm của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với cam kết của mình.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp là chủ sở hữu về quyền tác giả.
 • 02 bản sao tác phẩm được đăng ký quyền tác giả.
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả.
 • Tài liệu kèm theo:
 • Tên tác phẩm.
 • Ngày hoàn thành tác phẩm.
 • Tác phẩm đã được công bố hay chưa. Nếu có: thời gian, địa điểm công bố.
 • Nội dung chính của tác phẩm.
thu-tuc-dang-ky-ban-quyen-tac-gia
thu-tuc-dang-ky-ban-quyen-tac-gia

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian giải quyết

Trong thời gian 15 – 20 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ tác giả hoặc người được ủy quyền, Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có trách nhiệm phải cấp Giấy chứng thực đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Đối với trường hợp sản phẩm đăng ký bị từ chối thì Cục Bản quyền tác giả có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến cho tác giả đăng ký hoặc người đến nộp hồ sơ.

Thời hạn bảo hộ:

 • Về cơ bản Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn.
 • Quyền tài sản được bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết;  trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

Bạn có thể tham khảo các bài viết có cùng chủ đề:

• Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

• Những vấn đề cần biết về quyền tác giả tại Việt Nam

• Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

• Có bắt buộc phải đăng ký quyền tác giả?

>> Luật sư tư vấn về sở hữu trí tuệ trực tuyến gọi số: 19006672

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn