Hồ sơ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp muốn được bảo hộ thì chủ đơn phải trải qua quá trình đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ và tuân theo quy định của pháp luật. Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyết định đơn có được thẩm định về nội dung và đáp ứng điều kiện để cấp bằng bảo hộ hay không.

ho-so-dang-ky-quyen-so-huu-cong-nghiepViệc chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu theo quy định còn giúp chủ đơn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh, sản xuất. Vì những lí do quan trọng đó, A&S xin tư vấn về những lưu ý quan trọng trong hồ sơ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam như sau:

Mục lục

Các yêu cầu chung trong hồ sơ đăng ký

Đối với đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý phải có đầy đủ các tài liệu: Tờ khai (theo mẫu); tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện về đối tượng bảo hộ; giấy ủy quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện; tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có nhu cầu hưởng quyền ưu tiên); chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đặc biệt lưu ý đối với tờ khai, đây là một trong các tài liệu quan trọng nhất, bắt buộc phải có của bất kỳ loại đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nào. Các thông tin chứa trong tờ khai được coi là thông tin gốc để đối chiếu với các thông tin cùng loại ghi trong các tài liệu khác của đơn  và là cơ sở xác định các yếu tố pháp lý liên quan tới quyền sở hữu công nghiệp sẽ được thừa nhận.

Yêu cầu riêng đối với đơn đăng ký sáng chế: Bản mô tả sáng chế (phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ nếu có), Bản tóm tắt sáng chế (ít hơn 150 từ, có thể có hình vẽ đại diện hoặc công thức hóa học).
Yêu cầu riêng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
Yêu cầu đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí: bản vẽ, ảnh chụp thiết kế bố trí; Thông tin về chức năng, cấu tạo, của mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí; Mẫu mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí (nếu thiết kế bố trí đó đã được khai thác thương mại).
Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu; Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; Quy chế sử dụng nhãn hiệu.
Yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý: Tên gọi, dấu hiệu của chỉ dẫn địa lý; Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó; Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó (nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài).

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn