Những đối tượng nào được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan?

Câu hỏi:Những đối tượng nào được bảo hộ dưới hình thức quyền liên quan?

Trả lời:

Theo điều 17 luật SHTT năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 thì:

bản quyền

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ bao gồm:

  1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:               a)Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;         b)Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;                               c)Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;                                   d)Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng;       đ) Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  1. Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:     a)Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;   b)Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  2. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:                                                     a)Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức  phát sóng có quốc tịch Việt Nam;                                                                         b)Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  3. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn