Quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với tổ chức

Khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm, mỗi chúng ta đều có quyền khởi kiện vụ án Dân sự, tuy nhiên người khởi kiện phải đáp ứng được đầy đủ hai yêu cầu: có quyền khởi kiện và có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Không chỉ là của cá nhân và đại diện hợp pháp, mà cả các cơ quan, tổ chức cũng có quyền khởi kiện vụ án dân sự tới Tòa án yêu cầu Tòa án giải quyết và bảo vệ lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Vậy nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì phải đáp ứng đủ những điều kiện gì?

 

Thứ nhất, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự  phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự,  phải có tư cách pháp nhân. Việc khởi kiện được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác.

Thứ hai, cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án dân sự phải có quyền khởi kiện:

+ Cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì phải chứng minh quyền, lợi ích của mình bị xâm phạm, tranh chấp thông qua các giấy tờ, văn bản, tài liệu liên quan.

+ Nếu khởi kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Ví dụ: Hội liên hiệp phụ nữ trong việc yêu cầu Tòa án xác định con cho cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự, Công bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động,…; khởi kiện để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách thì được xem là có quyền khởi kiện khi cơ quan, tổ chức chứng minh được việc khởi kiện thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Mặt khác chứng minh được quyền, lợi ích hợp pháp của những chủ thể nêu trên bị xâm phạm. Cũng như với cá nhân, để chứng minh quyền này cơ quan tổ chức phải gửi kèm đơn khởi kiện những tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh bị xâm phạm.

Chỉ khi cơ quan, tổ chức đảm bảo đủ các điều kiện khởi kiện trên thì Tòa mới chấp nhận đơn khởi kiện để giải quyết nhằm đảm bảo quyền và lợi ích bị xâm phạm của pháp nhân.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here