Hậu quả pháp lý khi Tòa án hủy quyết định tuyên bố chết

hi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế

Vậy, khi người bị tuyên bố đã chết bỗng nhiên “trở về” thì điều gì sẽ xảy ra?, Tài sản của người chết đã được chia thừa kế có được trả lại không?, vợ hoặc chồng đã kết hôn với người khác thì hôn nhân có được khôi phục không?.

1. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của một người bị tuyên bố chết quay trở lại

Căn cứ theo khoản 1 điều 73 BLDS 2015, “Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết”. Theo đó, quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố chết được khôi phục

  1. Đối với quan hệ nhân thân

    căn cứ tại khoản 2 điều 73 BLDS 2015, “Quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố là đã chết được khôi phục khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết, trừ trường hợp sau đây:

Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của BLDS 2015 thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật;

Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật”

Như vậy, pháp luật không đương nhiên khôi phục mọi quan hệ nhân thân của người bị tuyên bố chết mà căn cứ vào tình trạng thực tế để xem xét trường hợp nào sẽ được khôi phục.

  1. Đối với quan hệ tài sản

    căn cứ tại khoản 3 điều 73 BLDS 2015, “Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường”

Có thể hiểu, những người đã nhận thừa kế của người bị tuyên bố chết chỉ phải trả lại tài sản khi tài sản đó vẫn tồn tại. Nếu tài sản đó đã không tồn tại, người hưởng thừa kế không có nghĩa vụ trả lại.

Liên hệ luật sư

Tổng đài miễn phí: 19006672

Email: lienheluatsu@gmail.com

Facebook: www.fb.com/ddplvn